Madyzorg.jouwweb.nl
Home » individuele begeleiding » Birkman methode

Birkman methode

De Birkman Methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston.

Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • beroepsmatige belangstelling
  • stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • stressgedrag

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 75 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.